KWALIFIKACJE GLEBOZNAWCY

Klasyfikacja gruntu
Grunty rolne - grunty orne
Klasyfikacja gruntu
Grunty rolne - łąka
Klasyfikacja gruntu
Grunty rolne - nieużytek

Gleboznawca posiada udokumentowane wykształcenie, wiedzę, uprawnienia zawodowe i wieloletnie doświadczenie w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zasad jej wykonywania, w tym:

Nasze usługi obejmują badanie profili glebowych, zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej, ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych.

Przeprowadzamy aktualizacje użytków gruntowych, aktualizacje klasyfikacji gruntów, przekwalifikowanie użytków gruntowych, przekształcenie użytków gruntowych, zmiany klasyfikacji gleboznawczej, zmiany klasyfikacji gruntów, zmiany użytków gruntów rolnych oraz zmiany użytków gruntów leśnych.
Sporządzamy projekty gleboznawcze, operaty gleboznawcze oraz opinie gleboznawcze.

W zakresie naszych usług jest weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów, kontrola klasyfikacji gleboznawczej gruntów, klasyfikacja terenów zrekultywowanych oraz klasyfikacja terenów zmeliorowanych.

Jesteśmy małą firmą wykonującą na terenie Województwa Wielkopolskiego usługi gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych oraz gruntów zalesionych wraz ze sporządzaniem dokumentacji do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków – aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w realizacji wniosków o sprawdzenie klasy gleby i aktualizacji użytków rolnych oraz użytków leśnych.
W przypadku pytań zachęcamy do pozostawienia wiadomości e-mail.

Pozdrawiamy serdecznie!

Klasyfikacja gruntu
Klasyfikacja gruntu
Grunty rolne - pastwisko
Klasyfikacja gruntu
Grunty rolne pod stawem