POLITYKA PRYWATNOŚCI

W świetle ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: GEO-MAR, e-mail: geo.mar@onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi klasyfikacji gleboznawczej gruntów / aktualizacji użytków i klas.

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.

Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazywane uprawnionemu geodecie w celu realizacji usługi klasyfikacji gleboznawczej gruntów / aktualizacji użytków i klas.

Po zakończeniu realizacji usługi klasyfikacji gleboznawczej gruntów / aktualizacji użytków i klas, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu i nie będą udostępniane osobom trzecim i nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem podatkowym, handlowym i geodezyjnym oraz usuwane po upływie tego okresu, jeżeli Pani/Pan nie udzieliła/ł wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie tych danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.